Sídlo firmy a fakturačná adresa:

COORDING, s.r.o.
Ižianska 4124
945 01 Komárno
IČO: 36 526 321
IČ DPH: SK2020158734

Adresa prevádzky - kancelária:

COORDING, s.r.o.
Záhradnícka 3
945 01 Komárno

Konateľ:

Ing. Csaba Kurucz
0903 701 371

Ottó Németh
0903 455 755

Stavbyvedúci:

Ing. Zachar Patrik
0903 750 497

Projektantka:

Ing. Kitti Babisová
0910 982 452

Sekretárka:

Beáta Ferencziová
0948 334 335

Facebook