Pozícia : stavbyvedúci , nástup ihneď!

Požiadavky: – stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné a inžinierske stavby, prax minimálne 3 roky, vodičský preukaz typu B

Pracovná náplň: Organizovanie, riadenie prác na stavbe, koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu, vedenie stavebného denníka, pravidelné reporty o stave zverených úloh

Kontakt: sekretariat@coording.sk

Facebook